KRONOSPAN - ЛПДЧ или плочите с меламиново покритие за вътрешна употреба

www.kronospan.bg

"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД е основана през 1997 г. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Северозападна Промишлена Зона. Дружеството в България произвежда плочи от Дървесни частици (ПДЧ), плочи с меламиново покритие (ЛПДЧ), както и плочи от ориентирани дървесни частици (OSB).

Това са равномерно наслоени пластове от олепилени дървесни частици, от които след горещо пресоване се получава плоча, която се ламинира двустранно с импрегнирана хартия. Използват се плочи, отговарящи на БДС EN 312.

Състав на плочите от дървесни частици:

Дървесина                                                      85 %

Карбамид формалдехидна смола             8 %

Парафин                                                        0,4 %

Вода                                                                 6,5 %

 Кроношпан отговаря на някои технически въпроси:

 

Технически характеристики

1. Основни ценови групи

Price group

Decors

I

Бяло корпус

110 SM

II

Бяло Фронт

101 PE/SM/ES

III

Уни основни

112 PE,164 PE, 190 PE/ES, 514 PE, 515 PE, 522 BS

IV

Уни лайт

121 PE, 164 PE, 551 PE, 8996 PE

V

Уни фронт

125 PE, 132 PE, 134 PE, 149 PE, 851 PE, 881 PE, 8533 BS, 8538 BS, 9558 PE

VI

Уни специални 1

162 SU, 171 PE, 191 PE, 197 PE, 540 PE, 564 PE, 859 PE, 1700 PE, 5515 BS, 7031 PE, 7174 BS, 8100 SM, 8681 SU, 8685 SM/SN, 8984 BS, 9569 PE

VII

Уни специални 2

5516 PE, 5517 PE, 5519 BS, 7045 SU, 7063 SU, 7113 BS, 7123 BS, 7166 BS, 7167 SU, 7176 BS, 7179 BS, 7180 BS, 7184 BS, 7186 BS, 7190 BS, 7191 BS, 8534 BS, 8536 BS, 8686 BS, 9552 BS

VIII

Дървесни основни

083 ES, 088 ES, 344 ES, 375 ES, 381 ES, 402 ES, 611 ES, 685 PE, 854 PE, 1715 PE, 1758 ES, 1783 PE, 1937 ES, 1972 ES, 7935 SU, 8601 BS, 8914 BS, 8953 SU, 8988 BS, 9462 ES, 9727 PE, 9775 BS

IX

Дървесни фронт

775 ES, 2216 BS, 5500 SU, 8431 SU, 8448 BS, 8503 BS, 8912 BS, 8995 BS, 9335 PE, 9461 PE, 9614 BS, 9615 BS, 9678 BS, 9728 PE, 9763 BS, 9944 SU

2. Формати

fotmat/thickness

8

10

12

16

18

22

25

28

2800 x 2070 mm

30

50

40

29

26

20

19

20

3660 x 1830 mm

35

-

-

34

31

-

24

-

2. Структури

ML - Микролайн

SD

SU - Супермат

SM - Гладка

BS - Офис

PR - Пореста

PE - Перла

ES - Ясен

 

 Технология

 Плочите от дървесни частици се ламинират с меламинова хартия по модерна, високоефективна, автоматизирана и компютъризирана технология.

Основните суровини са: плочи от дървесни частици; меламинова хартия и опаковъчни материали. Процесът се осъществява на три линии, свързани чрез компютърна мрежа с Отделите "Планиране" и "Продажби", на които се ламинират съответно плочи с размери: 3660 / 1830мм, 2800 / 2070 мм и 2450 / 1830мм. Самата хартия е предварително импрегнирана с меламинова смола, която на практика се залепва за плочата и оформя предпазния повърхностен слой. Плочите се ламинират от двете страни едновременно.

Точните параметри и за трите линии се определят според декора: за светлите - по-висока температура и по-кратко време, при тъмните - по-ниска тмепература и по-дълго време.

Провеждат се множесто тестове за качество като се проверяват и двете повърхности на плочите. Допълнителни лабораторни анализи се извършват за проверка на физико-механичните свойства според EN 438-1, EN 438-2, EN 14322.

Технически параметри на Ламинираните ПДЧ:

Специфично тегло: 680 kg/m3
Якост на разлепване: 0,35 N/mm2

 

 

ЗПТ –  Профили и тръби

 www.zpt.bg

В производствената номенклатура на дружеството са включени стоманени електрозаварени черни и горещо поцинковани профили и тръби, студено огънати стоманени "П" профили, стоманени предпазни огради за пътища СПО 97, горещо и галванично поцинковане.

Политиката на "ЗПТ" АД за обезпечаване на качеството се основава на "ориентираността към клиента". Компанията има за цел да произвежда и доставя продукти, които са съобразени със съответните стандарти, в срокове договорени предварително с клиента, по начин и особености упоменати в поръчката. За да продължи да отговаря на високите изисквания от страна на клиентите новите продукти и приложения се оценяват и дискутират подробно от производствения състав. Ръстът на продукцията и процедурите по удостоверяване на качеството е положителен и всяко възражение от страна на клиент, независимо колко малко е, се взима под внимание и ако е необходимо се предприемат мерки.

Фирмата притежава и сертификат за производствен контрол 017--НСИОССП-01066.
Строгата система за качество функци онира още от заявяването на суровия материал, през доставката му, производството на тръби, чак до документите и сертификатите за износ.
Всички тези процедури са съпроводени от вътрешен качествен контрол.

 

 

 

 

СПОРТ ДЕПО - спортни уреди - внос

www.sportdepot.bg

 I. Права и задължения на страните

1. Спорт Депо АД се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Спорт Депо АД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Спорт Депо АД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на посочените в сайта координати.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Спорт Депо АД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Спорт Депо АД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на Спорт Депо АД адреса, на който Спорт Депо АД желае да получи обратно стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Спорт Депо АД адрес. 
Спорт Депо АД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

II. Лични данни 
• Спорт Депо АД чрез “www.sportdepot.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Спорт Депо АД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• Спорт Депо АД чрез "www.sportdepot.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@sportdepot.bg 
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Спорт Депо АД чрез www.sportdepot.bg” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

III. Разкриване на информацията 
• “ Спорт Депо АД чрез www.sportdepot.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• Спорт Депо АД чрез “www.sportdepot.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IV. Отговорност 
• Спорт Депо АД чрез “www.sportdepot.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Спорт Депо АД чрез “www.sportdepot.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Спорт Депо АД чрез “www.sportdepot.bg”. 
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Спорт Депо АД съобразно българското законодателство.

V. Гаранционни условия:
1. Фирма Спорт Депо АД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника; 
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; 
• гаранционен срок на закупената стока; 
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Спорт Депо АД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VI. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествеи и неоргинални консумативни материали.

VII. Допълнителни условия:
1. Спорт Депо АД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

 

 

 

 

Полезни контакти с Министерства и институции

     

Браншова камара на дървопреработвателите и мебелопроизводителите
http://www.timberchamber.com/

Министерство на икономиката
http://www.mi.government.bg/

Министерство на земеделието и горите
http://www.mzgar.government.bg

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Българска търговско-промишлена палата
http://www.bcci.bg

Българска стопанска камара
http://www.bia-bg.com

 

Доставяме Бъдещето До Вашето Училище, Дом, Офис...! Yes, We KAN Sport!